De Toevlucht

"Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn." 1 Kor. 14: 26

Christelijk nieuws en updates

17 mei 2023

Hemelvaart

Wat is hemelvaart?

Hemelvaart is een bijzondere feestdag. Voor christenen het moment om stil te staan bij het moment dat Jezus teruggaat naar de hemel. Hij neemt afscheid van zijn vrienden (ook wel discipelen genoemd). Zijn werk op aarde zit erop en hij gaat terug naar God. Hij doet een hoopvolle en ietwat cryptische belofte – ik ga wel weg maar verlaat je niet. Maar tegelijkertijd is het, laten we eerlijk zijn, een beetje een gek verhaal. Wat gebeurt er nou op Hemelvaart en waarom is dit zo belangrijk voor christenen?

Wat is Hemelvaart?
Hemelvaart is een christelijke feestdag waarop wordt gevierd dat Jezus teruggaat naar de hemel. De laatste momenten dat Jezus als mens op aarde rondwandelt. De laatste woorden die hij direct tot zijn vrienden spreekt.

Terugblik
Jezus en zijn vrienden hebben veel met elkaar meegemaakt. Lange tijd trekken ze samen rond in Israël. Ze hebben gezien hoe Jezus overal preekte, wonderen deed en zieken genas. Zijn vrienden waren erbij toen Jezus als een koning werd onthaald in Jeruzalem, op Palmzondag. Hoe hij de boel op stelten zette in de tempel. Hoe hij vurig sprak over gerechtigheid en vergeving. Op Witte Donderdag aten ze samen het laatste avondmaal. Vol afgrijzen zagen ze hoe Jezus werd opgepakt, gemarkteld en onschuldig werd veroordeeld. Ze waren getuige van de gruwelijke kruisdood van Jezus op Goede Vrijdag en kregen de verrassing van hun leven toen ze erachter kwamen dat hij drie dagen later met Pasen was opgestaan uit de dood. Nu zijn we 40 dagen verder en wandelen Jezus en zijn vrienden op de Olijfberg in Jeruzalem.

Afscheidswoorden
Jezus heeft in de afgelopen weken veel met zijn vrienden gesproken over het Koninkrijk van God. Helemaal begrijpen doen ze het niet. Ze denken en hopen misschien ook wel, dat Jezus hen zal bevrijden van de Romeinse onderdrukking. Tijdens hun laatste wandeling vragen ze weer aan Jezus: gaat u er nu voor zorgen dat Israël weer een vrij land wordt? Jezus antwoordt dat ze dit niet hoeven te weten omdat het in Gods hand is. Dat het Koninkrijk van God veel verder gaat dan alleen maar het land Israël en de joden.
Hij praat ze moed in en moedigt ze aan om de hele wereld te vertellen wat ze van Jezus hebben gezien en gehoord. 

Jezus doet hen een bijzondere belofte. Ik ga wel weg maar verlaat jullie niet. Hij belooft dat snel de Heilige Geest zal komen. Dat klinkt heel spooky, maar betekent eigenlijk gewoon dat God zelf in het hart van mensen wil zijn. Ons van binnenuit wil aanvuren om te leven, om lief te hebben en zijn koninkrijk handen en voeten te geven in deze wereld. Zijn vrienden moeten nog wel 10 dagen – wachten op Pinksteren.

Engelen
Na zijn laatste woorden, verdwijnt Jezus in een grote wolk. Zijn vrienden zien hem niet letterlijk in de lucht zweven zoals je soms op plaatjes ziet. Hij is ineens verdwenen. Ze zijn verbijsterd. Wat is dit nu weer? Dan komen er twee engelen die hen uitleggen wat er is gebeurd. Jezus is terug naar de hemel en op een dag zal hij ook weer terugkomen. In de Bijbel staat dat ze terug naar huis wandelen en de komende 10 dagen veel praten en bidden en vooral wachten op wat nog komen gaat. 

Betekenis Hemelvaart
Je vraagt je misschien af: Waarom is deze dag dan zo belangrijk voor christenen? Hiervoor moet je kijken naar de betekenis van Hemelvaart. Dat Jezus terug is gegaan naar de hemel, betekent heel simpel dat hij niet langer mens is. Als mens kon hij maar op één plek tegelijk zijn. Gebonden aan een plaats en tijd. Als Jezus nu in de hemel is, kan hij er voor iedereen zijn, voor altijd. De Hemelvaart is ook het moment waarop het leven van Jezus op deze wereld full circle komt. Vanuit de hemel werd hij gezonden naar de aarde en nu keert hij weer terug. De hemel is de plek waar Jezus hoort te zijn.
Sommige christenen zien Hemelvaart ook als dé grote feestdag voor Jezus zelf. Na een bewogen leven op aarde, kwam Jezus eindelijk weer thuis. De Bijbel beschrijft hoe Jezus ging zitten aan de rechterhand van God – een ereplaats. Vader en zoon herenigd. Dit zal voor Jezus zelf ongetwijfeld een bijzonder moment geweest zijn.

Is het verhaal van Hemelvaart echt gebeurd?
Laten we eerlijk zijn – Hemelvaart is toch een gek verhaal. Jezus die verdwijnt in de wolken en zo terug naar de hemel gaat. Historische bewijzen zijn er dan ook niet dat dit verhaal echt gebeurd is. Ook onder christenen wordt verschillend gedacht over Hemelvaart. Is het echt een fysieke gebeurtenis geweest of meer een metaforische?

Feit is wel dat alle vrienden vasthouden aan het verhaal dat Jezus is teruggegaan naar de hemel. En niet als overleden ziel, maar als levend wezen. Hun boodschap was en is nog steeds: Jezus leeft! Allen geloofden ze hier heilig in en hebben ze dit volgehouden, ook al betekende dit voor velen een gruwelijke dood.

Verder is Jezus’ lichaam nooit gevonden en is de schrijver Lukas niet gecorrigeerd in zijn verslaglegging door de toen nog levende ooggetuigen. Twijfels of Jezus überhaupt wel heeft bestaan? Dat is eigenlijk niet nodig. Lees hier hoe (ook niet-christelijke) historici het bestaan van Jezus bevestigen.

Wanneer is het Hemelvaart?
Hemelvaart valt elk jaar op een donderdag, precies 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren. De komende jaren wordt Hemelvaart gevierd op 13 mei 2021, 26 mei 2022 en 18 mei 2023. Nederland is één van de weinige landen waar Hemelvaart een officiële vrije dag is. De kerk heeft lang veel invloed gehad op de Nederlandse samenleving en ook nu dat veel minder is, wil lang niet iedereen tornen aan de christelijke tradities. Afschaffen stuit op veel politiek en maatschappelijk verzet. Voorlopig kun je dus nog lekker genieten deze vrije dag.

Wezenzondag
De zondag na Hemelvaart wordt ook wel de ‘Wezenzondag’ genoemd. Omdat de vrienden van Jezus als ‘wees’ achterbleven. Hun grote leider was weg – wat nu? Deze zondag staat in het teken van geduld en vertrouwen. Jezus had beloofd hen niet alleen te laten, maar de vrienden voelden zich tot alleen en verlaten. Ze moesten 10 dagen wachten. Met Pinksteren vielen de puzzelstukjes in elkaar, maar dat wisten zij toen nog niet. In het leven moeten we soms lang wachten op antwoord of een doorbraak. Herkenbaar? Deze zondag laat zien dat we God altijd kunnen vertrouwen – ook als we er geen bal van snappen.

Bron: https://jezus.nl/hemelvaart/

14 mei 2023

Pinksteren

Waarom is Pinksteren belangrijk?

Pinksteren: een feest wat ieder jaar terugkomt in ons land. Met elk voorjaar weer een extra vrije maandag. Maar weet jij eigenlijk wat er met Pinksteren gebeurd is en wat dit voor nu betekent?

Met Pinksteren denken christenen eraan dat de Heilige Geest is gekomen. Vanaf dat moment wordt de boodschap van God en het Evangelie van Jezus wereldwijd doorgegeven. Eerst in veel landen rondom en daarna aan alle volken en in alle landen wereldwijd!

Eerst wat feiten over Pinksteren
Altijd 50 dagen na Pasen. Altijd 10 dagen na Hemelvaartsdag. Altijd 2 Pinksterdagen op een zondag en maandag in Nederland. Met Pinksteren denken christenen eraan dat de Heilige Geest is gekomen. Er was een geluid van wind en er werden vlammen gezien en verschillende talen gesproken. De discipelen beginnen te vertellen over God en Jezus. Ongeveer 3000 mensen komen tot bekering en geloof en er volgen er steeds meer. De eerste christelijke gemeenten ontstaan en groeien.

Wat gebeurde er?
De leerlingen van Jezus zijn bij elkaar na Zijn hemelvaart. De engelen hebben hen opgeroepen om in Jeruzalem te blijven tot de belofte vervuld zal worden: Jezus heeft beloofd hen niet alleen te laten nadat hij bij hen is weg gegaan.

Dan gebeurt er ineens iets. Er is een geluid van wind en er wordt gesproken van vlammen van vuur die op hen komen. De Heilige Geest is gekomen! De discipelen beginnen meteen aan iedereen te vertellen over de geweldige daden van God.

Mensen uit de hele wereld zijn in Jeruzalem omdat het oogstfeest gehouden wordt. Zij zijn verbaasd, want zij horen de discipelen in hun eigen volkstaal spreken, terwijl het eenvoudige mannen zijn. Petrus neemt het woord en houdt een toespraak die opgeschreven is in de Bijbel:

Bijbelboek: Handelingen hoofdstuk 2 vanaf vers 14.

Petrus beschuldigd het volk openlijk dat zij Jezus eerder gedood hebben, maar Jezus is opgestaan en weer levend geworden! Iedereen die zich bekeert krijgt vergeving van zonden en vrede met God. Vanaf dat moment ontstaat een christelijke gemeente nadat ongeveer 3000 mensen tot bekering komen. Zij gaan geloven en worden gedoopt. Door diverse zendingsreizen wordt het evangelie doorgegeven door heel de omgeving en bereikt ook Europa.

Wat kun je hier nu mee?
Ook na de gebeurtenis van Pinksteren gaat God door met het werk van Zijn Heilige Geest. Daarom hoor en lees je nu ook dit verhaal. En dit is iets waar je nu ook iets mee kunt:

Je kunt het oorspronkelijke verhaal over Pinksteren teruglezen in Handelingen 2. Je kunt je realiseren dat God nog steeds aan het werk is. Je kunt bidden om vergeving van je zonden en vragen aan God om Hem te leren kennen. Je kunt op zoek gaan naar iemand of gemeente die je meer hierover kan vertellen. Er staan beloften in de Bijbel als het gaat over Pinksteren en het werk van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld: iedereen die de naam van de Heere aanroept zal worden gered.

Het werk van God gaat nu nog steeds door net zoals gebeurde met Pinksteren. Christenen vertellen het grote nieuws verder. Er zijn veel kerken en gemeenschappen waarin God nu gediend en aanbeden wordt.

Wat gaat er gebeuren?
Er zijn ook zendelingen en evangelisten die op dit moment de hele wereld over reizen om de boodschap uit de Bijbel aan alle volken bekend te maken. Er staat in de Bijbel dat Jezus terugkomt als alle volken het evangelie gehoord zullen hebben.
Alles zal dan nieuw en goed worden voor hen die in God geloven en Jezus verwachten. Jezus heeft voor hen de straf gedragen en de hemel verdiend. Iedereen die niet in Jezus gelooft mag niet in de hemel komen, want de gevreesde straf van God blijft op hen. We noemen dat de hel.

Maar iedereen die de naam van de Heere nu aanroept zal gered worden! Daarom is het zo belangrijk dat je jezelf verdiept in deze boodschap en je de liefde van Jezus leert kennen! Lees het verhaal in de Bijbel en zoek een kerk/gemeente/iemand op die je hiermee kan helpen.

Laat zo de Heilige Geest ook in jouw leven werken.

Bron: https://bijbelmoment.nl

4 april 2023

Christelijknieuws

Wim Grandia geeft uitleg over de bijzondere tijd waarin we nu leven

Wim Grandia is volop bezig met het opnemen en schrijven van 40 korte studies over het bijbelboek Openbaringen. We schrijven het jaar 95 na Christus. De oude apostel Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. Omdat hij zijn mond niet kon houden over Heere Jezus. Op een dag krijgt hij een openbaring van de Heere Jezus over wat er aan het einde van de tijd zal gaan gebeuren. In het laatste boek van de Bijbel lees je er alles over. Wat heeft Johannes gezien en wat betekent het allemaal? Zou het te maken kunnen hebben met zaken die nu in onze tijd plaatsvinden en zijn we misschien wel heel dicht bij de wederkomst van de Heere Jezus? Daarover gaat het bij een 40-delige bijbelstudie door Wim Grandia over het bijbelboek Openbaring! Bekijk de video’s via: www.zieIkkomspoedig.nl

In de loop van 2023 zal bij uitgeverij Gideon het boek ‘Zie, Ik kom spoedig’ verschijnen. In 40 korte studies neemt Wim Grandia je mee op een ontdekkingstocht door het laatste boek van de Bijbel, waarin God door een visioen heen laat zien wat er aan het einde van de tijd allemaal staat te gebeuren. Het taalgebruik en de vele apocalyptische beelden maken het boek voor veel gelovigen een moeilijk of zelfs ontoegankelijk bijbelboek, waardoor het niet of nauwelijks wordt gelezen. Terwijl juist dit laatste bijbelboek begint met de belofte dat het lezen, overdenken en doen je echt gelukkig maakt! Dat wil je toch niet missen?!

Wim Grandia (1961) is sinds 2014 eigenaar van Grandia CPW. Vanuit dit bureau worden diverse activiteiten aangeboden, zoals (s)preekbeurten, coaching, schrijven en trainingen. CPW staat dan ook voor Coaching, Preaching en Writing. Neem eens een kijkje op zijn website. Naast de activiteiten vanuit Grandia CPW is Wim voorzitter van de stichting Verkondig Het Woord (SVHW), parttime voorganger van de Evangelische Gemeente Berea De Maten in Apeldoorn en als gemeentecoach onder andere betrokken bij de Koningkerk in Haarlem.

Bron: https://christelijknieuws.nl

Adres

Evertsenstraat 33
5224HN Den Bosch, Nederland
mob. (+31) 0611103049 / 0648486344

Volg ons
Bankgegevens
  • IBAN:NL78 RABO 0121 9055 35
  • IBAN:NL24 INGB 0000 8532 85
  • KVK: 16056622
  • VPE (RSIN): 007879374

Wie we zijn en Wat we doen
  • Onze visie en missie
  • Onze activiteiten
  • Media en verslagen
  • Updates
  • Studies

Create a website - More info