De Toevlucht

"Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn." 1 Kor. 14: 26

Christelijk nieuws en updates

24 december 2021

Mission2asia

Mission2asia

Sinds juni 2013 zijn Lodi, Vivi, Nicky en Jason in Indonesië om hun roeping en missie voor Azië te vervullen. Momenteel zijn ze betrokken bij het Living Waters Village project, opgezet door Ronny en Kay Heyboer. Hier midden in de jungle van Borneo wonen ruim 600 Dayak kinderen, jongeren en staf bij elkaar. Op het dorp zijn scholen en een kliniek. Het dorp is een basis voor het uitreiken naar vele dorpen langs de rivieren tot diep in de jungle.
Lodi en Vivi geloven dat de liefde, genade en waarheid van Jezus de levens van vele kansarme kinderen in Borneo zal veranderen.

De Visie van Mission2Asia is het toevoegen van waarde aan levens van mensen. De Missie is om met name, in de breedste zin van het woord, te investeren in mensen. D.w.z. geestelijk, educatief, financieel en praktisch. Hierbij wordt gekozen voor langdurige samenwerkingsprojecten met individuen en vaste partnerorganisaties en worden de vrijwilligers voor korte en/of langere termijn ingezet.

Mission2Asia heeft de volgende doelstellingen:
Mensen over de gehele wereld helpen om Jezus te leren kennen en een eeuwige relatie met God op te bouwen,
Mensen over de gehele wereld helpen om een discipel van Jezus Christus te worden.
Mensen over de gehele wereld helpen in hun nood door hen te voorzien van voedsel, kleding en medicatie
Mensen over de gehele wereld helpen om d.m.v. onderwijs en training hun levenstandaard te verhogen.

Bron: www.mission2asia.com

24 december 2021

Opendoors

IN CHINA VERDWIJNT STEEDS MEER CHRISTELIJKE CONTENT VAN INTERNET

Veel christenen in China hebben hun mobiele telefoon om de Bijbel te lezen. Sinds het uitbreken van de Covid-19-pandemie raadplegen ze vooral internet voor christelijke bijeenkomsten en preken. Maar steeds strengere overheidsregels leidden ertoe dat veel christelijke content en bijna alle online Bijbels zijn verdwenen.
Het gebruik van een gedrukte Bijbel is onder christenen in China eerder uitzondering dan regel geworden. Maar in tegenstelling tot gedrukte Bijbels kunnen online Bijbels worden vergrendeld of stiekem gewijzigd.

In 2018 verbood de Chinese regering de aankoop van gedrukte Bijbels via internet. Alleen boekhandels die zijn aangesloten bij de kerken van de door de staat erkende Drie-Zelfbeweging kunnen nog legaal een Bijbel in boekvorm leveren. Als gevolg hiervan werden Bijbel-apps al snel de norm voor Chinese christenen. Naast praktische voordelen boden deze een verscheidenheid aan verschillende versies van de Bijbel en andere bronnen.

Bovendien: wie meerdere Bijbels voor grote groepen christenen wilde kopen, moest vaak persoonlijke gegevens verstrekken bij de aankoop. Apps voor mobiele telefoons maakten Gods Woord voor iedereen beschikbaar – altijd en overal. En het was lang een veilig alternatief.
Onlangs heeft China zijn greep op godsdienstvrijheid verscherpt door Bijbel-apps en gerelateerde christelijke online bronnen te blokkeren. Met één uitzondering voor beperkte toegang en download-optie voor digitale Bijbels: de website van de Drie-Zelfbeweging.

Sociale media
Om sociale media beter onder controle te krijgen, heeft China strengere wetten ingevoerd. Ze maken het app-aanbieders steeds moeilijker om hun producten op de markt te brengen, omdat voor elke app een bijbehorende goedkeuring moet worden aangevraagd. De bij Open Doors bekende bronnen geven aan dat het nu bijna onmogelijk is om aan alle eisen voor vergunningen te voldoen. Zo moest de bekende Bijbel-app Olive Tree in oktober zijn applicatie uit de app-store verwijderen.

Een aan Open Doors verbonden organisatie had een app gelanceerd om christelijke online materialen te verspreiden. Tot op een dag Apple berichtte dat de app in de nabije toekomst zou worden verwijderd uit de Chinese app-store als er geen officiële goedkeuring was. De organisatie zoekt nu naar alternatieve manieren om content beschikbaar te maken voor haar gebruikers in China. Wie nu het trefwoord “Bijbel” zoekt op de app-platforms, krijgt de melding: “De applicatie wordt momenteel intern geoptimaliseerd, de download is tijdelijk niet beschikbaar.”

Bron: www.opendoors.nl

24 december 2021

Jessica Mara

EZB: Jessica Mara

“Mijn naam is Jessica. In 2019, toen ik 16 jaar oud was, bekeerde ik me tijdens het jeugdweekend. Zonder twijfel de beste beslissing die ik ooit in mijn hele leven heb genomen. Toen ik thuiskwam na dat geweldige weekend, voelde ik me voor het eerst echt vrij. Ik wilde vooral nieuwe ervaringen met Christus opdoen en bracht veel tijd door met bidden en bijbelstudie. Ik verlangde ernaar om gedoopt te worden, omdat Jezus ons oproept om ons te laten dopen. En omdat ik Hem wil volgen in alles, stond ik te popelen om het water in te gaan. Maar toen kwam corona. Vanaf maart 2020 mochten we een jaar niet naar de kerk. Ik moest mijn geloof alleen, en vaak eenzaam, in praktijk brengen. Deze periode leerde mij hoe belangrijk een kerk is. Dat je samen met anderen kunt groeien in geloof, en dat er geestelijk leiders zijn die zich om je bekommeren.
Ik overleefde dat jaar en had nog steeds het verlangen om gedoopt te worden.”
Daniël, de voorganger van Jessica’s kerk bevestigt dat: “Tijdens de pandemie vroeg Jessica verschillende keren of ze gedoopt kon worden. Hoewel we blij waren met dit verzoek en met haar geloofsgroei, durfden we het vanwege corona niet aan. Pas in 2021, toen de besmettingscijfers in onze regio omlaag gingen, hebben we een kleine doopdienst gehouden met Jessica’s familie en de jeugdgroep.”

Jessica: “De dag van mijn doop was erg spannend. Ik wilde een nieuwe stap in gehoorzaamheid aan Jezus zetten. Toen Daniël vroeg of ik Christus erkende als mijn enige redder, kon ik niet gewoon “ja” zeggen.”
Daniël glimlacht. “Absoluut!” riep ze, voor ik haar onder water liet gaan.”
Jessica: “Zodra ik uit het water kwam, voelde ik me totaal vernieuwd. Ik begon aan een nieuwe fase, met nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden, maar ook met nieuwe vreugden. Eén van die vreugden was dat ik mag deelnemen aan het avondmaal.
Maar de grootste vreugde is de wetenschap dat de Here Jezus blij met mij is. Dit is niet langer een hoop, maar een zekerheid. Daarom leef ik nu anders. Ik wil de Heer gelukkig maken met elke beslissing die ik neem. Ik weet dat er nog verschillende stappen te zetten zijn vóór de wederkomst van onze Heer Jezus en ik zie ernaar uit elk van die stappen te zetten.”

Bron: www.ezb.nu 

Adres

Evertsenstraat 33
5224HN Den Bosch, Nederland
mob. (+31) 0611103049 / 0648486344

Volg ons
Bankgegevens
  • IBAN:NL78 RABO 0121 9055 35
  • IBAN:NL24 INGB 0000 8532 85
  • KVK: 16056622
  • VPE (RSIN): 007879374

Wie we zijn en Wat we doen
  • Onze visie en missie
  • Onze activiteiten
  • Media en verslagen
  • Updates
  • Studies

Built with Mobirise software