De Toevlucht

"Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn." 1 Kor. 14: 26

Christelijk nieuws en updates

27 juli 2022

Israeltoday

Betrekkingen Israël-Rusland in gevaar door vete met het Joods Agentschap

Het Joods Agentschap is de kern van de alija, de voorspelde terugkeer van de ballingen. Heeft de zet van Moskou Bijbelse verbanden? Israël zegt dat er ernstige politieke gevolgen kunnen zijn, wanneer Rusland besluit het Joods Agentschap in Rusland te sluiten. De situatie is nog meer gespannen geworden doordat Moskou in het weekeinde geen visa heeft verleend aan een delegatie van Israëlische regeringsadviseurs die de zaak wilden bespreken. Met andere woorden, Rusland dreigt de organisatie in het hart van alija, de geprofeteerde terugkeer van Israëls ballingen, te sluiten en weigert Israëlische verzoeken om daarover te spreken.

Tijdens de kabinetsvergadering van zondag in Jeruzalem waarschuwde premier Yair Lapid dat het standpunt van Rusland zou kunnen leiden tot een breuk tussen de twee naties. “De betrekkingen met Rusland zijn belangrijk voor Israël…[maar] het sluiten van de kantoren van het Joods Agentschap zou een ernstige gebeurtenis zijn die deze betrekkingen zou beïnvloeden,” benadrukte Lapid. Het Russische Ministerie van Justitie beweert dat het werk van de plaatselijke kantoren van het Joods Agentschap “in strijd is met de Russische wet”, en de roep om de organisatie het land uit te zetten neemt toe. Een hoorzitting bij de districtsrechtbank van Moskou is voor deze week gepland.

Toegang geweigerd
Israël had gehoopt de komende rechtszitting in Moskou te kunnen voorkomen door met het Kremlin over de zaak te onderhandelen. Een Israëlische delegatie op hoog niveau onder leiding van de nationale veiligheidsadviseur Eyal Hulata was samengesteld en zou zaterdag naar Rusland vertrekken. Maar Moskou verzuimde de visa van de delegatie te bevestigen, waardoor het vertrek vertraging opliep en de spanningen opliepen.

Waarom doet Rusland dit ?
Er wordt volop gespeculeerd over de vraag waarom Rusland dit op dit moment doet. Veel christenen en joodse waarnemers geloven dat de betrekkingen tussen Israël en Rusland moeten breken voor de vervulling van de profetie.
Rusland en zijn satellieten zijn lang in verband gebracht met de bijbelse profetie van Gog en Magog, een grote vijand die op een dag Israël vanuit het noorden zal aanvallen voorafgaand aan de komst van de Messias.

Bron: https://israeltoday.nl/read/betrekkingen-israel-rusland-in-gevaar-door-vete-met-het-joods-agentschap/

14 juli 2022

Opendoors

Hoorzitting hooggerechtshof India over geweld tegen christenen

Vrijdag 15 juli stond een hoorzitting gepland bij het Hooggerechtshof in India over geweld tegen christenen. Dit is naar aanleiding van een verzoekschrift dat in maart is ingediend door de aartsbisschop van Bangalore, dr. Peter Machado, samen met het Nationale Solidariteits Forum en de Evangelische Gemeenschap van India. Toen kreeg hij nul op zijn rekest omdat de opperrechter het niet urgent genoeg vond.

De advocaat heeft het verzoekschrift opnieuw ingediend bij de tijdelijke waarneming van het Hooggerechtshof in de zomerperiode, met het verzoek om een spoedzitting vanwege het toenemende geweld tegen christenen. Alleen al in de maand mei waren er 57 geregistreerde geweldsincidenten tegen christenen in India. De waarnemende rechters Surya Kant en JB Pardiwala reageerden positief op dit verzoek.
In hun pleidooi willen de indieners aan de hand van de concrete geweldsincidenten van mei aandacht vragen voor geweld tegen christenen en de vrees voor een verdere toename. Specifiek wordt de invloed van haat zaaiende taal door religieus-nationalistische groepen genoemd, die oproept tot uitsluiting en geweld. De centrale regering en de regeringen van deelstaten lijken niet in staat om deze haat zaaiende boodschappen de kop in te drukken en bescherming te bieden aan de christelijke burgers van India.

Een partner van Open Doors uit het midden van India licht het belang van de hoorzitting toe: “Deze hoorzitting kan een positieve ontwikkeling voor christenen in India zijn. We bidden dat er wetten komen die christenen, die op dit moment zo kwetsbaar en zonder stem zijn, te beschermen. Het is belangrijk om te bidden voor de hoorzitting maar ook voor de procedures die daarna nog volgen.”
Een van de uitdagingen is dat in veel gevallen geen aangifte gedaan wordt. Dat komt door gebrek aan vertrouwen in de politie en overheid en ook door de invloed van extremistische groepen. Die zetten de lokale gemeenschap vaak aan tot geweld tegen christenen. Dit betekent dat de vervolgers zich binnen de lokale gemeenschap bevinden waardoor slachtoffers afzien van aangifte uit angst voor nieuw geweld.

India staat op plaats 10 van de Ranglijst Christenvervolging. Aanhangers van de religieus-nationalistische hindutva-ideologie streven naar een hindoe-natie waar geen ruimte is voor religieuze minderheden zoals christenen en moslims. Dit gaat gepaard met haat zaaiende taal en geweld.

Bron: https://www.opendoors.nl/nieuws/hoorzitting-hooggerechtshof-india-over-geweld-tegen-christenen/

26 juli 2022

Christelijknieuws

Vijf oorzaken van de wereldwijde voedselcrisis

Compassion Nederland - Wereldwijd leven meer dan 780 miljoen mensen in extreme armoede. Dat wil zeggen: zij leven niet, zij overleven. Ten minste 1 op de 3 kinderen jonger dan 5 jaar is ondervoed. Als gevolg van de pandemie en conflicten wereldwijd, nemen deze aantallen alleen maar toe. Compassion streeft ernaar om ieder kind dat naar een project gaat te voorzien van een voedzame maaltijd. Ook krijgen deze kinderen de medische zorg zie ze zo hard nodig hebben. Chronisch ondervoede kinderen blijven klein en hebben een zwak immuunsysteem. Ook heeft ondervoeding invloed op de mentale ontwikkeling.

Bron: https://www.christelijknieuws.nl/news/14349/Vijf-oorzaken-van-de-wereldwijde-voedselcrisis

Adres

Evertsenstraat 33
5224HN Den Bosch, Nederland
mob. (+31) 0611103049 / 0648486344

Volg ons
Bankgegevens
  • IBAN:NL78 RABO 0121 9055 35
  • IBAN:NL24 INGB 0000 8532 85
  • KVK: 16056622
  • VPE (RSIN): 007879374

Wie we zijn en Wat we doen
  • Onze visie en missie
  • Onze activiteiten
  • Media en verslagen
  • Updates
  • Studies

Develop a website - Get now