De Toevlucht

"Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Johannes 3:16

Activiteiten

U bent welkom bij ons. Wij hopen dat we zo voor iedereen een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een prettig thuisgevoel in de wijk en zien u graag bij de activiteiten van onze gemeente aan de Evertsenstraat 33, 5224HN te Den Bosch.

Wij komen iedere zondag vanaf 10:00 uur bij elkaar om onze wekelijkse feestelijke diensten te houden. Wij doen dit op verschillende manieren maar altijd met enthousiasme, muziek, zang en uiteraard met het luisteren naar Gods Woord door middel van prediking en studie. Als een rode draad loopt door de samenkomsten de gezamenlijke inbreng gebaseerd op 1 Korintiers 14:26, waar staat dat telkens als wij samenkomen, een ieder iets heeft om bij te dragen. Ook wordt er in de gemeente gezamenlijk gebeden en dit gebeurt naast de zondagsdiensten ook in de wekelijkse gebedsmomenten. Dit vindt plaats op de vrijdagavond vanaf 19:00 uur. Als dit u aanspreekt hopen wij u een keer te mogen ontmoeten in een van onze samenkomsten. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd.

Woensdag

Openkerk
van 10:00 tot 12:30 uur.
Iedereen is welkom in de kerk voor een kop koffie, thee en voor de gezelligheid.

Bijbelstudie
aanvangstijd 19:00 uur.

Vrijdag

Bidstond
aanvangstijd 19:00 uur. 

Zondag

Samenkomst
aanvangstijd 10:00 uur.
Zondagschool


Iedere zondag ochtend vindt tijdens de bijeenkomst van de volwassenen ook de kinderdienst van de zondagsschool / crèche plaats. Nadat de kinderen eerst even in de dienst zijn geweest om met allen de Here de lofprijs te geven, voor jarigen hebben gezongen en voor mensen hebben gebeden die de Here nog niet kennen gaan ze onder begeleiding naar hun eigen plekje, de kinderen van 0 t/m 3 naar de crèche en de kinderen van 4 tot 12 jaar naar de zondagsschool ruimte.
In de crèche wordt onder begeleiding van een zuster samen gespeeld met het aldaar aanwezige speelgoed, spelletjes gedaan en ook voor gelezen over Gods woord vanuit kinderboekjes.
De kinderen op de zondagsschool hebben hun eigen programma. Dat ziet er als volgt uit.
- Een welkomstwoordje;
- Samen zingen;
- De kinderen leren om te bidden;
- Een Bijbelverhaal met visuele middelen;
- Het maken van een knutselwerkje dat betrekking heeft op het Bijbelverhaal;
- Een spelletje spelen;
- En regelmatig krijgen zij een traktatie; Soms gaan wij ook met de kinderen leuke dingen doen zoals het bezoeken van een kinderboerderij of een buitenwandeling met spelletjes in het park.
Tevens wordt er een collecte gehouden waarbij aan hun verteld wordt waar hun bijdrage naar toe gaat en dat is naar de arme kinderen in het kindercentrum in Brazilië waar onze gemeente sinds lange tijd de financiële ondersteuning biedt.
Het zondagsschool / crèche team bestaat uit een zestal zusters die om de beurt de kinderen op hun eigen plekje begeleiden en hun op eenvoudige wijze vertellen over de Here Jezus.
Het is goed om vooral voor de kleintjes zorg te dragen want heeft de Here Jezus niet zelf gezegd laat de kinderen tot mij komen en belet het hun niet.

Adres

Evertsenstraat 33
5224HN Den Bosch, Nederland
mob. (+31) 0611103049 / 0648486344

Volg ons
Bankgegevens
  • IBAN:NL78 RABO 0121 9055 35
  • IBAN:NL24 INGB 0000 8532 85
  • KVK: 16056622
  • VPE (RSIN): 007879374

Wie we zijn en Wat we doen
  • Onze visie en missie
  • Onze activiteiten
  • Media en verslagen
  • Updates
  • Studies

No Code Website Builder