Iedere zondag ochtend vindt tijdens de bijeenkomst van de volwassenen ook de kinderdienst van de zondagsschool / crèche plaats. Nadat de kinderen eerst even in de dienst zijn geweest om met allen de Here de lofprijs te geven, voor jarigen hebben gezongen en voor mensen hebben gebeden die de Here nog niet kennen gaan ze onder begeleiding naar hun eigen plekje, de kinderen van 0 t/m 3 naar de crèche en de kinderen van 4 tot 12 jaar naar de zondagsschool ruimte.

In de crèche wordt onder begeleiding van een zuster samen gespeeld met het aldaar aanwezige speelgoed, spelletjes gedaan en ook voor gelezen over Gods woord vanuit kinderboekjes.

De kinderen op de zondagsschool hebben hun eigen programma. Dat ziet er als volgt uit.

  • Een welkomstwoordje;
  • Samen zingen;
  • De kinderen leren om te bidden;
  • Een Bijbelverhaal met visuele middelen;
  • Het maken van een knutselwerkje dat betrekking heeft op het bijbelverhaal;
  • Een spelletje spelen;
  • En regelmatig krijgen zij een traktatie;

Soms gaan wij ook met de kinderen leuke dingen doen zoals het bezoeken van een kinderboerderij of een buitenwandeling met spelletjes in het park.

Tevens wordt er een collecte gehouden waarbij aan hun verteld wordt waar hun bijdrage naar toe gaat en dat is naar de arme kinderen in het kindercentrum in Brazilië waar onze gemeente sinds lange tijd de financiële ondersteuning biedt.

Het zondagsschool / crèche team bestaat uit een zestal zusters die om de beurt de kinderen op hun eigen plekje begeleiden en hun op eenvoudige wijze vertellen over de Here Jezus.

Het is goed om vooral voor de kleintjes zorg te dragen want heeft de Here Jezus niet zelf gezegd laat de kinderen tot mij komen en belet het hun niet.