Wie zijn wij?

Een kleine multiculturele christelijke gemeente die in alle eenvoud en eensgezindheid onze God wil dienen door, echt en toegewijd te zijn, daadwerkelijk aandacht te schenken aan de noden van anderen en als huisgezin van Jezus Christus elkaar behulpzaam te zijn, naar elkander omzien en vooral een ieder accepteren wie wij zijn in Jezus Christus.

Onze visie is:

Wij willen zijn een plaatselijke groep van gelovigen die invulling geeft aan de opdracht die God ons door zijn zoon Jezus Christus aan zijn gemeente heeft geschonken waarbij:

  • Wij de liefde Gods centraal stellen.

Romeinen 12:9-21

  • Wij gebed naar Gods wil de hoogste prioriteit geven.

Mattheüs 18:18-20, 1 Johannes 5:14 en Efeziërs 6:18

  • Wij als huisgezin voor elkaar zorgen.

Mattheüs 12:46-50

  • Wij aan een ieder vertellen wat God voor ons heeft gedaan en nog steeds doet.

Mattheüs 28:18-20

  • Wij aan een ieder gastvrijheid betrachten indien zich die gelegenheid voordoet.

1 Petrus 4:9 en Romeinen 12:13


Dit zijn de vijf pijlers van onze visie. Als plaatselijke gemeente staan wij uiteraard niet op ons zelf maar zijn wij deelgenoot van de landelijke Volle Pinkster Evangelie gemeenten (V.P.E.) en meer in het bijzonder lid van de regio zuid. Dit betreft o.a. gemeenten uit Maastricht, Eindhoven, Helmond en ook een enkele gemeente uit België.

Wij nemen ook deel aan een samenwerkingsverband van 12 kerken in Den Bosch genaamd het beraad van kerken. Dit betreft o.a. het organiseren van gezamenlijke activiteiten zoals het Paasvuur en Jazz in duke town. Zo hebben wij ook een gezamenlijke dienst van de 12 kerken gehouden waarbij wij in het Woord voor mochten gaan.

Ook zijn wij betrokken bij een samenwerkingsverband binnen de gemeente Den Bosch met de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente, de Nieuw Apostolische gemeente, de Hervormde kerk en de Anna parochie om ouderen, alleenstaanden en eenzamen te helpen met hun dagelijkse levensomstandigheden. Wij presenteren ons dan als de gezamenlijke kerken aan de Kerkboulevard Evertsenstraat.