Gemeente PUAS

De Toevlucht werkt nauw samen met gemeente PUAS te Paramaribo die de evangelie verkondiging brengt in Suriname. Deze twee gemeenten hebben afgesproken hun samenwerking op het gebied van evangelisatie en gemeente-opbouw te versterken. Het ontwikkelen, onderhouden en delen van kennis is belangrijk voor beide gemeenten. In de praktijk betekent dit dat men de komende jaren gezamenlijk optrekt als het gaat om onderwijs. De oogst is groot, maar werkers zijn er weinig. Toch heeft de Heer Jezus bevolen, dat wij de Vader moeten bidden om werkers. In deze moderne tijd is netwerken zeer belangrijk als het gaat om evangelisatie, discipelschap en ontwikkeling. Samenwerken maakt dat de gemeenten hun krachten bundelen. Stichting PUAS werd opgericht door Suryanto en Esther Tasman op 11 april 2004. Hun visie luidt: “Win all for Christ, involve all for Christ, because Christ is for all”. De missie is het evangelie uitdragen in Suriname.

Efeziers 4: 11 en 12: ” En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd “.

Stichting PUAS verzorgt een aantal evangelisatie-acties in Paramaribo en omstreken; het goede nieuws verkondigen via de FM- en Internet Radio RK2 die te beluisteren is op www.stichtingpuas.sr. Met de Sabtu Bungah Kinderclub wordt er regelmatig Kinder Evangelisatie campagnes gehouden te Meerzorg. Moge de Heer al deze kinderen leiden in hun verdere leven. Een belangrijk onderdeel van gemeente PUAS is het project CBOG (Christelijke Bezinnings Oord Getsemane). Met de oprichting van dit project zal het CBOG als kweekvijver voor de dienstknechten van morgen fungeren. Missie voor dit project: Mannen en vrouwen Gods met een hoog intellect, rein moraal en groot geloof. Sinds 13 augustus 2013 zijn de bouwactiviteiten aan de Ingipipaweg op Weg naar zee, reeds aangevangen. De gemeenteleden zijn allen enthousiast en dragen op hun eigen manier bij tot de realisatie van dit educatieve project.

www.stichtingpuas.sr