Shalom!

‘SHertogenbosch – Wij heten u van harte welkom op de website van de Pinkstergemeente “De Toevlucht” in Den Bosch. Het feit dat u onze site bezoekt geeft aan dat u op zoek bent naar een bijeenkomst met andere gelovigen. Wij komen iedere zondag vanaf 10.00 uur bij elkaar om onze wekelijkse feestelijke diensten te houden. Wij doen dit op verschillende manieren maar altijd met enthousiasme, muziek, zang en uiteraard met het luisteren naar de Gods Woord door middel van prediking en studie. Als een rode draad loopt door de samenkomsten de gezamenlijke inbreng gebaseerd op 1 Korintiërs 14:26 waar staat dat telkens als wij samenkomen, en ieder iets heeft om bij te dragen. Ook wordt er in de gemeente gezamenlijk gebeden en dit gebeurt naast de zondagsdiensten ook in de wekelijkse gebedsmomenten. Wij doen dit twee maal per maand allemaal samen, naast eenmaal per maand met de mannen en eenmaal per maand met de vrouwen. Dit vindt plaats op de vrijdagavond vanaf 19.00 uur. Als u dit aanspreekt hopen wij u een keer te mogen ontmoeten in een van onze samenkomsten. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd.